Skip to content

Účetnictví

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí,
 • vystavování faktur, hlídání jejich splatnosti a vystavování příp. upomínek,
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku,
 • vedení skladové evidence,
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest,
 • zpracování vnitřních směrnic a postupů účtování,
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta,
 • přebírání účetních dokladů dle vzájemné dohody,
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení,
 • zpracování podkladů pro ostatní daňová přiznání (daň z příjmů, daň silniční apod.),
 • osobní spolupráce při kontrole účetnictví státními orgány (na vyžádání firmy či podnikatele),
 • zastupování na úřadech po vzájemné dohodě,
 • sestavení účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha).

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy ve fyzické i elektronické podobě.

Účetnictví pro SVJ (Společenství vlastníků jednotek)

 • předepisování pravidelných plateb pro jednotlivé byty a jejich aktualizace dle vzniklých požadavků (úprava jednotlivých výší záloh, změna vlastníka bytové jednotky apod.),
 • vyhotovení přehledu uhrazených a neuhrazených plateb, včetně vystavení příp. upomínek (pravidelné upomínání dle dohodnuté periodicity),
 • vedení účetnictví,
 • sestavení účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha),
 • vyhotovení daňového přiznání příp. i zprostředkování jeho odevzdání na příslušném finančním úřadě, vyhotovení různých vyúčtování daní a přehledů pro ZP.
 • vyhotovení roční ekonomické zprávy o hospodaření Společenství,
 • provedení ročního vyúčtování a vystavení Protokolů o vyúčtování za jednotlivé bytové jednotky,