Skip to content

Daňová evidence

 • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí,
 • vystavování faktur, hlídání jejich splatnosti a vystavování příp. upomínek,
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku,
 • vedení skladové evidence,
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest,
 • zpracování postupů účtování,
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta,
 • přebírání účetních dokladů dle vzájemné dohody,
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení,
 • zpracování podkladů pro ostatní daňová přiznání (daň z příjmů, daň silniční apod.),
 • osobní spolupráce při kontrole účetnictví státními orgány (na vyžádání firmy či podnikatele),
 • zastupování na úřadech po vzájemné dohodě,
 • sestavení účetní závěrky.

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy ve fyzické i elektronické podobě.