Skip to content

Mzdy

  • kompletní zpracování mezd,
  • zpracování pracovních smluv a dohod o hmotné odpovědnosti,
  • vyhotovení výplatních pásek,
  • vyhotovení mzdových a evidenčních listů,
  • vyhotovení platebních příkazů,
  • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance,
  • příprava podkladů pro vyúčtování daně z příjmu pro FÚ,
  • příprava podkladů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny (přihlášení, odhlášení zaměstnance, měsíční přehledy apod.),
  • osobní spolupráce při kontrole účetnictví státními orgány (na vyžádání firmy či podnikatele),
  • zastupování na úřadech po vzájemné dohodě.