Skip to content

Ceník

Ceník je orientační, protože ceny jsou stanovovány vždy individuálně, po vzájemné dohodě s klientem. Při stanovení ceny záleží na množství účetních dokladů, druhu odvětví a náročnosti zpracování. Většinou jsou ceny stanovené za jednotku např. za účetní položku, za daňové přiznání apod., ale je možné sjednat i paušální částku.

Nejsem plátcem DPH.

Příklad:
Měsíční platba stavební firmy s měsíčním obratem cca 400 000,- Kč je cca 2 900,- Kč měsíčně.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

Vedení daňové evidence 15 – 20 Kč/položka v peněžním deníku
Vedení účetnictví 20 – 25 Kč/položka v účetním deníku
Vedení účetnictví pro SVJ

  • do 50 bytových jednotek
  • od 51 do 100 bytových jednotek
  • nad 100 bytových jednotek
 

130 Kč/bytová jednotka měsíčně
100 Kč/bytová jednotka měsíčně
70 Kč/bytová jednotka měsíčně

Vedení účetnictví pro neziskové organizace cena dohodou

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Daňové přiznání právnických osob 1 200 Kč
Daňové přiznání fyzických osob 800 Kč
Daňové přiznání DPH (včetně souhrnného hlášení) 500 Kč
Daňové přiznání k silniční dani 300 Kč

MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ AGENDA

Měsíční agenda (včetně nástupu a odchodu) 200 Kč/zaměstnanec
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti 200 Kč/zaměstnanec

DALŠÍ SLUŽBY

Zpracování cestovních příkazů 100 Kč/příkaz
Zpracování vnitřních směrnic od 1 000 Kč/směrnice
Účetní poradenství 400 Kč/hodina
(pro stálé klienty zdarma)
Vystavování faktur a upomínek 10 Kč/faktura
(pro stálé klienty zdarma)
Zaúčtování skladového pohybu 2 Kč